Kazimierski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej w dniu 19 lipca 2015 r. w parku miejskim w Kazimierzy Wielkiej