Zaproszenie na Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki w Kazimierzy Wielkiej