10 stycznia 2016 r. Kazimierza Wielka zagra z WOŚP po raz trzynasty!

Z radością informujemy, że w Kazimierskim Ośrodku Kultury utworzony został sztab 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego współorganizatorem jest Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Kazimierzy Wielkiej. Funkcję szefa kazimierskiego sztabu pełni dyrektor naszej instytucji - Czesław Kowalski.

Celem zbiórki publicznej w dniu 24. Finału jest zbieranie środków pieniężnych:

„Mierzymy wysoko! Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych

oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów"

W zbiórce pieniężnej na rzecz Fundacji WOŚP wyraziło chęć udziału stu dwudziestu wolontariuszy.
Jak w poprzednich Finałach, kweście towarzyszyć będzie koncert „z serduszkiem”, czyli maraton programów artystycznych na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury.
Liczymy, że kazimierzanie udowodnią, iż nasze trzynaste granie z Orkiestrą nie będzie feralne i „nie poskąpią grosza” na szczytny cel 24. Finału.

Zainteresowanych działalnością Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszamy na stronę internetową Fundacji WOŚP www.wosp.org.pl

A tak graliśmy z Orkiestrą w poprzednim Finale.