Zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych do 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Kazimierski Ośrodek Kultury zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe do wzięcia udziału w 62. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Konkurs, organizowany przez Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, ma charakter edukacyjny i jest jednym z najstarszych imprez amatorskiego ruchu artystycznego w Polsce. Prowadzony jest w drodze kilkustopniowych eliminacji, na które składają się cztery niezależne turnieje: recytatorski, poezji śpiewanej, teatrów jednego aktora oraz turniej „wywiedzione ze słowa”.
Organizatorem eliminacji na szczeblu powiatowym, które odbędą się we wtorek, 4 kwietnia 2017 r.  o godz. 10.00, jest Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej.
Karty zgłoszeń do eliminacji powiatowych prosimy przesłać do dnia 28 marca br. na adres: Kazimierski Ośrodek Kultury, ul. 1-go Maja 16, 28 – 500 Kazimierza Wielka.
Laureaci eliminacji powiatowych wybrani przez komisję konkursową reprezentować będą Powiat Kazimierski na eliminacjach rejonowych, które odbędą się 19 kwietnia 2017 r. o godz.11.00 w Staszowskim Ośrodku Kultury w Staszowie. Koszty związane z przejazdem pokrywają we własnym zakresie uczestnicy eliminacji lub instytucje delegujące uczniów.
Więcej informacji nt. konkursu na stronie www.tkt.art.pl
Pliki do do pobrania:                           

1. Afisz
2. Regulamin
3. Karta uczestnika 4. Karta uczestnika Poezji Śpiewanej
5. Karta uczestnika Teatrów Jednego Aktora