Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony imprezy masowej "XI Międzynarodowych Dni Kazimierzy Wielkiej"

Treść ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę ochrony imprezy masowej "XI Międzynarodowych Dni Kazimierzy Wielkiej" w dniu 22 lipca 2017 r.
Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę ochrony imprezy masowej XI Międzynarodowych dni Kazimierzy Wielkiej w dniu 22 lipca 2017 r. od godz. 17:00 – 23 lipca 2017 r. do godz.3:00 wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy :

RAMZES OCHRONA
Agencja Ochrony Ramzes
ul. Częstochowska 10
26-065 Piekoszów