Odpowiedzi do Wielkiego Testu Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej

Na życzenie mieszkańców publikujemy odpowiedzi do Wielkiego Testu Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej, który odbył się 17 listopada 2019 r. w Kazimierskim Ośrodku Kultury. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczone są pogrubioną czcionką.

Odpowiedzi do Testu Wiedzy o Kazimierzy Wielkiej