Uczniowie podstawówek recytowali patriotyczne strofy o Ojczyźnie

Ósma edycja „Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej”, nad którym honorowy patronat objął Adam Bodzioch - burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, odbyła się w środę, 21 października br.

Ideą konkursu, tradycyjnie zorganizowanego przez Kazimierski Ośrodek Kultury, była przede wszystkim popularyzacja utworów literackich o tematyce patriotycznej oraz propagowanie walorów języka ojczystego i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci.

W konkursowe szranki stanęło 17 uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych w Cudzynowicach, Gorzkowie, Kamieńczycach, Wielgusie, Zięblicach oraz kazimierskiej „jedynki” i „trójki”. Na scenie dominowały dziewczęta, ale swoje talenty recytatorskie zaprezentowali także chłopcy. Każdy z uczestników przedstawiał po dwa utwory literackie – wiersz i fragment prozy. Chociaż dzieci najczęściej sięgały po dzieła klasyków polskiej literatury, to deklamowały również wiersze poetów współczesnych. Słuchaliśmy m.in. poezji Juliana Tuwima, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Ignacego Krasickiego czy Władysława Bełzy. Wśród prozaików dużą popularnością wśród uczniów cieszyły się utwory Marii Dąbrowskiej, Aleksandra Kamińskiego, Mirona Białoszewskiego, Ewy Owsiany oraz proza świętego Jana Pawła II.

Prezentacje uczestników oceniała komisja konkursowa w składzie: Emilia Molska – emerytowana nauczycielka języka polskiego,Ewa Więcław - polonistka z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach oraz Agnieszka Styczeń z Kazimierskiego Ośrodka Kultury.

Ocenie podlegały zarówno interpretacja utworu, jak i kultura słowa, dykcja, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny.

Przy wyłonieniu laureatów konkursu jurorzy mieli naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Po długich obradach, pierwszą nagrodę w tegorocznej edycji konkursu panie przyznały Martynie Binkowskiej. Utalentowana szóstoklasistka ze szkoły w Kamieńczycach, którą do występu przygotowała polonistka Janina Głogowiecka, zachwyciła komisję deklamacją wiersza pt. „Tu wszędzie Polska” autorstwa Tadeusza Kubiaka. Drugie miejsce zajął Marcin Nawrot z Zespołu Szkół Samorządowych w Wielgusie. Chłopiec, przygotowany przez Beatę Bojko, w konkursie znakomicie zaprezentował fragment prozy pt. „Myśląc Ojczyzna …” św. Jana Pawła II. Trzecią lokatę zdobyła Alicja Kozik ze szkoły podstawowej w Cudzynowicach. Uczennica, przygotowana prze Renatę Reszka, wzruszająco recytowała utwór Szymona Nowaka pt. ”Dziewczyny wyklęte. Inka”.

Ponadto, jury przyznało dwa wyróżnienia, które otrzymali: Sylwia Król ze szkoły w Gorzkowie (opiekun Aneta Nocoń-Parada) oraz Stanisław Warchoł ze szkoły w Kamieńczycach (opiekun Maria Niewiadomska).

Zwieńczeniem konkursu recytatorskiego było uroczyste wręczenie wszystkim uczestnikom konkursu dyplomów pamiątkowych i nagród rzeczowych. Młodzi recytatorzy otrzymali z rąk Czesława Kowalskiego - dyrektora Kazimierskiego Ośrodka Kultury, piękne wydawnictwa książkowe z wierszami ks. Jana Twardowskiego oraz upominki w postaci przydatnych gadżetów, które ufundował burmistrz Adam Bodzioch. Ponadto, dyrektor wręczył specjalne dyplomy z podziękowaniami paniom z komisji konkursowej oraz nauczycielkom przygotowującym uczniów do konkursu.

Laureaci pierwszych trzech miejsc po raz kolejny zaprezentują utwory patriotyczne na scenie Kazimierskiego Ośrodka Kultury podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada br.