Kazimierskie obchody Święta Niepodległości

Kazimierskie obchody 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. dr Rafał Dudała - Diecezjalny Duszpasterz Środowisk Akademickich z Kielc.

 

W nabożeństwie, koncelebrowanym przez ks. dziekana Janusza Mularza i ks. proboszcza Antoniego Bialika,uczestniczyli mieszkańcy gminy, władze samorządowe oraz dwadzieścia pocztów sztandarowych reprezentujących m.in. kazimierskie samorządy, służby mundurowe, organizacje kombatanckie, związkowe, stowarzyszenia, szkoły, jednostki ochotniczch straży pożarnych i koła łowieckie.

Po eucharystii uczestnicy uroczystości przy dźwiękach orkiestry dętej ochotniczej straży pożarnej z Zięblic, pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Janika przeszli pod Samorządową Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II. Pod tablicą pamiątkową, poświęconą patronowi szkoły, kwiaty złożył Andrzej Halicki minister administracji i cyfryzacji wraz z włodarzami gminy i powiatu. Po odegraniu przez orkiestrę „Barki”, ulubionej pieśni papieża, patriotyczny pochód przeszedł ulicami miasta pod pomnik Tadeusza Kościuszki. Przed cokołem bohatera narodowego rozbrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”, po czym przedstawiciel rządu RP oraz kilkanaście delegacji złożyło wiązanki biało-czerwonych kwiatów.

Część oficjalna i artystyczna listopadowego święta tradycyjnie odbyła się w sali widowiskowej Kazimierskiego Ośrodka Kultury, gdzie przybyłych gości serdecznie powitał włodarz kazimierskiej gminy Adam Bodzioch i dyrektor KOK Czesław Kowalski. Święto Niepodległości, w połączeniu z obchodzonym w tym roku 25-leciem samorządności w Polsce, było znakomitą okazją do podziękowań władzom lokalnym za ich działalność i zaangażowanie w przekuwanie wolności w rozwój gospodarczy gminy i powiatu. Odznaki honorowe za zasługi dla samorządu terytorialnego, które wręczył minister Andrzej Halicki, otrzymali wieloletni samorządowcy: Adam Bodzioch burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, Jan Nowak starosta Powiatu Kazimierskiego, Józef Zuwała wójt Gminy Bejsce i Marian Zalewski wójt gminy Szczurowa z ościennej Małopolski. Dyrektor Czesław Kowalski na pamiątkę drugiego już pobytu w naszym mieście, udekorował ministra miniaturką herbu Kazimierzy Wielkiej.

Po okolicznościowych przemówieniach burmistrza i starosty odbyła się część artystyczna, w której zabrzmiały pieśni „Czarne chmury” i „Niepodległa, niepokorna” w wykonaniu Oktawii Wrzesień z Kazimierskiego Ośrodka Kultury. Kolejnymi wykonawcami byli laureaci ósmej edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej, zorganizowanego przez nasz ośrodek. Utwory literackie recytowali uczniowie gminnych szkół podstawowych: Martyna Binkowska z Kamieńczyc, Marcin Nawrot z Wielgusa i Alicja Kozik z Cudzynowic.

Głównym punktem programu było wspaniałe widowisko pod wymownym tytułem „Dla Niepodległej …”, w wykonaniu 20-osobowej grupy młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Utalentowani uczniowie klas pierwszych i drugich, których przygotowały panie: Ewa Więcław - nauczycielka języka polskiego i Barbara Klimczyk - nauczycielka historii, zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny, ilustrujący drogę Polski do niepodległości. Recytując patriotyczne wiersze i śpiewając pieśni, które towarzyszyły Polakom podczas zrywów narodowych, powstań i manifestacji, podziękowali i oddali hołd tym, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym kraju. Program artystyczny młodzieży z ZSR w Cudzynowich wywarł na widzach ogromne wrażenie, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności, słowa uznania oraz gratulacje, które złożył nauczycielkom i każdemu uczniowi minister Andrzej Halicki, burmistrz Adam Bodzioch i starosta Jan Nowak.

Dzień 11 listopada to rocznica śmierci – już druga – ks. Andrzeja Biernackiego, długoletniego proboszcza parafii w Gorzkowie, pierwszego Honorowego Obywatela Kazimierzy Wielkiej, założyciela i kierownika istniejącego przez kilkanaście lat zespołu „Gorzkowianie”. Z okazji tej rocznicy, poeta ludowy Zdzisław Kuliś z Donos, napisał wiersze, które recytował na scenie Andrzej Bienias, długoletni przyjaciel księdza.

 Organizatorami obchodów Święta Niepodległości był Burmistrz Miasta i Gminy oraz Kazimierski Ośrodek Kultury.